اطلاعات کلی

DCS System

Amvaje Abi DCS

سامانه کنترل گسترده (DCS)  طراحی و تولید شده در شرکت دانش بنیان امواج آبی, یک سامانه کنترلی ماژولار با قابلیت افزایش I/O تا 64 کارت می باشد که فرآیندهای کنترلی وسیع, حساس و پیچیده صنعتی از جمله پالایشگاهی را انجام می دهد. این مجموعه شامل کارت های زیر می باشد:
  1. کارت تغذیه Power Supply: تغذیه کل سامانه توسط این کارت به صورت ایزوله و با رنج ورودی گسترده تامین می گردد.

  2. کنترلر Controller: پردازش کل سامانه و اجرای الگوریتم های پیچیده و فانکشن های کنترلی طراحی شده توسط کاربر با سرعت و دقت بسیار بالا توسط این کارت انجام می شود.

  3. کارت ورودی آنالوگ Analog Input: این کارت طراحی شده در دو نوع 8 و 32 کاناله, وظیفه پردازش ورودی های ایزوله آنالوگ با دقت بسیار بالا را بر عهده دارد.

  4. کارت خروجی آنالوگ Analog Output: این کارت طراحی شده در دو نوع 8 و 32 کاناله, وظیفه پردازش خروجی های ایزوله آنالوگ با دقت بسیار بالا را بر عهده دارد.

  5. کارت ورودی گسسته Discrete Input: این کارت طراحی شده در دو نوع 8 و 32 کاناله, وظیفه پردازش ورودی های ایزوله گسسته با سرعت بسیار بالا را بر عهده دارد.

  6. کارت خروجی گسسته Discrete Output: این کارت طراحی شده در دو نوع 8 و 32 کاناله, وظیفه پردازش خروجی های ایزوله گسسته با سرعت بسیار بالا را بر عهده دارد.

  7. کارت سریال Serial: این کارت وظیفه ارتباط سامانه با سامانه های کنترلی مشابه و رایانه های صنعتی تحت پروتکل های ارتباطی استاندارد از جمله Modbus را بر عهده دارد.


جهت سهولت امکان ارتباط لطفا به وب سایت .