اطلاعات کلی

مودم رادیویی

سرعت انتقال ۲.۵ GHz با برد ۱۰ کیلومتر

.


جهت سهولت امکان ارتباط لطفا به وب سایت .

بررسی

.

مشخصات فنی

حساسیت -115 dBm
نرخ داده RF 250 kbps
تعداد کانال ها 15 (WB)
کنترل جریان None or RTS/CTS
نرخ داده UART 110-115200 bps
مود ها T / A / R / M-S
نصب و پیکر بندی RS232
پورت سریال RS232
ولتاژ 8 to15VDC/220VAC
دمای عملیاتی - 20 / +85° C
بسته IP65 box
امکانات دیگر تشخیص اتوماتیک نرخ باود / انتساب خودکار کانال