ساخت سامانه DCS در شرکت مهندسی پژوهشی امواج آبی

سیستم کنترل گسترده ( DCS  ) شامل کارتهای MD Controller, Power, DI, DO, AI, AO, Serial, 2-wide Carrier, 8-wide Carrier  با تلاش و کوشش مهندسان و متخصصان شرکت دانش بنیان مهندسی پژوهشی امواج آبی طراحی و ساخته شد. این پروژه با همکاری و حمایت شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی انجام شده و تعدادی از مجموعه کامل سامانه ساخته شده در یکی از پالایشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

سیستم کنترل گسترده ساخت شرکت امواج آبی که قابلیت های آن در رده بهترین ها در سطح بین المللی می باشد با نام تجاری سامانگر ثبت شده و در خدمت صنایع کشور قرار گرفته است